›› Home ›› Gent

Cafetaria's sporthallen en zwembaden

14 september 2015

Net voor de zomervakantie bleek dat Stad Gent voor de derde keer in drie jaar tijd op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van zwembad Van Eyck. Ook bij andere cafetaria's zouden er regelmatige problemen zijn. Het blijkt immers niet evident om te leven van de opbrengsten van de cafetaria van een zwembad of sporthal.

Er zou een overleg gepland worden met Farys om concessie per concessie te bekijken wat een mogelijke oplossing kan zijn.

  • Is er al een concrete oplossing op voor de cafetaria van Van Eyck?
  • In welke andere cafetaria's stellen er zich momenteel problemen?
  • Heeft het overleg met Farys inmiddels plaatsgevonden?
  • Zo ja, wat was het resultaat hiervan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wat betreft de cafetaria Van Eyck heeft de concessiehouder FARYS|TMVW per brief dd. 16.06.2015 verzocht over te gaan tot vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, welke contractueel zou aflopen op 01.01.2016. Er is afgesproken met de concessiehouder om over te gaan tot vroegtijdige beëindiging in concreto op 01.08.2015 waarbij FARYS|TMVW de vrijheid krijgt om automaten te plaatsen. De besprekingen met de firma die de automaten zal plaatsen is lopende. Er staat wel al een automaat met zwembenodigdheden.

Daarnaast zijn we bezig met een ruimere oefening samen met Farys om de exploitatie van de verschillende cafetaria’s te bekijken. Er stellen zich momenteel, behalve voor Van Eyck geen acute problemen, maar we willen dit proactief bekijken. Een plan zal hiervoor opgemaakt worden tegen het einde van dit jaar.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.