›› Home ›› Gent

Geraard Duivelsteen

14 september 2015

Het Geeraard de Duivelsteen is één van de imposante middeleeuwse gebouwen die Gent rijk is, het speelde een belangrijke rol bij de verdediging van Portus Ganda. Lange tijd was het gebouw eigendom van de stad en kende het diverse functies van ridderverblijf en wapenarsenaal tot klooster en zelfs brandweerkazerne. Eind 19e eeuw werd het verkocht en sindsdien vond het Rijksarchief er onderdak.

In december vorig jaar sloot het Rijksarchief er echter definitief de deuren voor het publiek en sinds en op 13 februari 2015 werd het Duivelsteen definitief verlaten en werden de sleutels terug overgedragen aan de Regie der Gebouwen. Enkele jaren geleden werd al gespeculeerd over wat met dergelijk monument zou kunnen aangevangen worden. Ooit werd het idee geopperd er een hotel van te maken. Er werd gesteld dat het gebouw best een openbare functie kreeg zodat Gentenaars en toeristen er een kijkje zouden kunnen nemen. Weinig mensen kennen immers de binnenkant.

Uw voorganger lanceerde zelfs het idee om er een ontmoetings- en onthaalcentrum voor Het Lam Gods onder te brengen. Dat wereldberoemde schilderij spelen we immers nog te weinig uit. Bezoekers zouden zich dan eerst kunnen verdiepen in de geschiedenis van Het Lam Gods voor ze naar het werk gaan kijken. Het afronden van de restauratie van het Lam Gods zou hiervoor mogelijks een momentum zijn.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Wat is de visie van het stadsbestuur op de invulling van het Duivelsteen?
  • Is er al overleg geweest met de Regie der Gebouwen hieromtrent? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg?
  • Hoe staat u tegenover het idee van een onthaal en bezoekerscentrum voor het Lam Gods?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wat is de visie van het stadsbestuur op de invulling van het Duivelsteen?

De Stad is eigenaar noch kandidaat-koper voor het gebouw.

Onze Dienst Monumentenzorg heeft contact met Onroerend Erfgoed Vlaanderen om een visie met krijtlijnen vast te leggen, over wat kan en niet kan qua toekomstige invulling voor dit gebouw. Daar de gesprekken nog lopen, kan ik me hierover nog niet uitspreken. Beide diensten hebben samen een bezoek gebracht aan het gebouw.

Een dergelijk gecoördineerde visie zal nuttig zijn omdat de erfgoeddiensten gecontacteerd zullen worden door geïnteresseerden in het gebouw. Het proactief afstemmen van de visie tussen monumentenzorg en onroerend erfgoed Vlaanderen is zeker nuttig.

Bij renovatie zal onze Dienst Monumentenzorg toezien op een kwaliteitsvolle restauratie van de waardevolle delen van dit beschermd monument in de stad.


Is er al overleg geweest met de Regie der Gebouwen hieromtrent? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg?

Een 2-tal jaren geleden is hierover een gesprek geweest tussen de Stad en de Regie der Gebouwen. Daarbij heeft de Stad kenbaar gemaakt geen intentie te hebben om het gebouw aan te kopen. De vastgoedportefeuille van de Stad is immers al zeer uitgebreid (de huidige legislatuur is erop gericht om de vastgoedportefeuille te verkleinen, eerder dan ze uit te breiden), en anderzijds zou de aankoop van dit gebouw ook grote investeringskosten met zich meebrengen.

De Regie der Gebouwen heeft recent op onze vraag volgende informatie verstrekt:

  • Er is leegstandsbescherming voorzien, wat inhoudt dat een firma ingeschakeld wordt die het gebouw in gebruik neemt om het te beschermen tegen kraak en verval. Hier is er tijdelijke bewoning en atelierruimte voor een kunstenaar.
  • Het is de bedoeling van de Regie der Gebouwen om het pand te verkopen, het is overgedragen aan het Federaal Aankoopcomité die de verkoop beheert.
  • Het gebouw staat nu sinds 21 augustus 2015 op de patrimoniumlijst van te verkopen panden. De waarde van het gebouw is geraamd op 2.200.000 euro. Kandidaat-kopers kunnen tot 30 september een bod uitbrengen, waarna er verder wordt onderhandeld met kandidaten die minimum 2.200.000 € bieden.


Hoe staat u tegenover het idee van een onthaal - en bezoekerscentrum voor het Lam Gods?

Er komt geen onthaal – en bezoekerscentrum voor het Lam Gods in het Geraard de Duivelsteen, dus die piste is ondertussen verlaten. Dat bleek al uit het artikel in Het Nieuwsblad van 11 september jl.

Een overleggroep, samengeroepen op initiatief van de Kerkfabriek, buigt zich over de ontsluiting van de kathedraal en het Lam Gods. Leden zijn de Kerkfabriek, de Provincie, het Stadsbestuur, Toerisme Vlaanderen en vzw Monumentale Kerken Gent. Dit voorjaar heeft de groep vergaderd over mogelijke scenario’s voor een onthaal – en bezoekerscentrum, samen met studiebureau Bressers, opdrachthouder van een haalbaarheidsstudie voor de opstelling van het retabel na restauratie. De Kerkfabriek heeft beslist om dit onthaalcentrum te organiseren binnen de Kathedraal. Ik steun dit, omdat dit voor de toeristische beleving het beste scenario is.

De Kerkfabriek heeft contact met het Vlaams bestuur van Onroerend Erfgoed. De vergadering met de erfgoedconsulent bij de afdeling Oost – Vlaanderen van Onroerend Erfgoed moet nog doorgaan.

In de zomer heeft Toerisme Vlaanderen met de Kerkfabriek overlegd. Een subsidiedossier hefboomprojecten is heel recent ingediend bij Toerisme Vlaanderen.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.