›› Home ›› Gent

Renovatie en verfraaiing van handelspanden

15 september 2015

Al meer dan 12 jaar geeft Stad Gent financiële ondersteuning voor de verfraaiing en/of aanpassingen van handelspanden. Deze maatregel past in het beleid om de uitstraling en aantrekkingskracht van winkelgebieden te versterken en draagt op die manier bij tot het versterken van handelskernen.

In 2013 was de ondersteuning zo succesvol dat de middelen waren uitgeput, Zo bleek toen uit uw antwoord op mijn vraag daarover. In dat zelfde antwoord kondigde u aan dat gewerkt werd aan een aangepast reglement. Een aangepaste reglement waarin een aantal hiaten werden weggewerkt en dat voldeed aan de voorwaarden om beroep te kunnen doen op bijkomende middelen van het Agentschap Ondernemen werd in de gemeenteraad van april vorig jaar goedgekeurd en is dus inmiddels een goed jaar van toepassing.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe evalueert u het aangepaste subsidiereglement na een jaar?
  • In welke mate wordt meer of minder beroep gedaan op de ondersteuning dan voordien?
  • Worden bijsturingen nodig geacht? Zo ja, welke?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Voor het antwoord op deze mondelinge vraag kan u de Commissie Haven, Economie en Financiën van 15/09/2015 herbeluisteren op http://gent.raadsinformatie.be.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.