›› Home ›› Gent

Stand van zaken verhuis dierenasiel

13 juli 2015

De plannen voor een nieuwe locatie voor het dierenasiel zijn al meermaals aan bod gekomen. Bij de budgetbesprekingen vernamen we dat het stadsbestuur extra middelen heeft vrijgemaakt waardoor de plannen voor de bouw van een nieuw dierenasiel aan de Watersportbaan een doorstart kunnen maken. Dit is goed nieuws.

Graag had ik dan ook geweten wat op dit moment de juiste stand van zaken is in het dossier zelf, of de plannen al besproken werden met het dierenasiel en of al bekend is vanaf wanneer het dierenasiel effectief zal kunnen verhuizen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Bij de begrotingswijziging van april 2015 werden inderdaad extra middelen vrijgemaakt voor het dierenasiel, nl. € 405.000. Dit was noodzakelijk om de bouw te kunnen realiseren.

Op 30 juni jongstleden vond een vergadering plaats met het bestuur van het dierenasiel en vertegenwoordigers van Stad Gent (Dienst Bouwprojecten, Dienst Vastgoedbeheer, Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu – dierenwelzijn en vertegenwoordigers van de kabinetten van Schepen De Regge en schepen Heyse).

Op deze vergadering werd formeel afgesproken dat het asiel bouwheer wordt. Dit houdt ook in dat het asiel een architect en aannemer voor de bouw zal aanstellen.

De Stad gaat een duidelijk engagement aan om een bouwcomité samen te stellen om het asiel met raad en daad bij te staan om de nieuwbouw te realiseren. In dit bouwcomité zetelen het bestuur van het asiel en een aantal vertegenwoordigers van bovenstaande stadsdiensten en kabinetsleden van de bevoegde schepenen Heyse en De Regge.

De plannen voor een nieuwbouw kunnen pas vorm krijgen nadat een architect het “programma van eisen” (PVE) heeft vertaald in bouwplannen. Het programma van eisen werd reeds opgesteld in samenwerking met het asiel. Op vrijdag 17 juli wordt het programma van eisen definitief vastgelegd door het bestuur van het asiel. Op basis van dit PVE wordt een conceptnota gemaakt die ten laatste begin augustus wordt geformaliseerd door Dienst Bouwprojecten.

Op die manier zal het asiel beschikken over een dossier bestaande uit PVE, een conceptnota en de bouwvoorschriften (RUP) en kan men dit doorsturen naar potentiële architecten om een  ontwerpvoorstel en de grootteorde van kostprijs te verkrijgen.

De ingezonden ontwerpen worden in september 2015 verwacht. Het bouwcomité zal deze ontwerpen beoordelen om, ieder vanuit zijn expertise, een objectieve vergelijking te maken van de ingestuurde stukken. Op basis hiervan kan het asiel vervolgens een architect aanstellen. De doelstelling is om dit tegen oktober rond te krijgen.

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer het asiel effectief zal kunnen verhuizen. Na aanstelling van de architect volgt immers nog een hele procedure zoals bouwplannen opmaken, bouwvergunning aanvragen, aannemers aanstellen, het bouwproces zelf, afwerking, etc. Na het aanstellen van de architect zou wel een fasering moeten kunnen opgemaakt worden.

Intussen loopt de crowdfunding via de website http://www.worldofcrowdfunding.com/help-onze-honden-katten-vlugger-aan-een-nieuwe-thuis verder en heeft het asiel al meer dan € 10.000 opgehaald.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.