›› Home ›› Gent

Dronevluchten tijdens Gentse Feesten

29 juni 2015

Naar aanleiding van het toenemend gebruik van drones gaf u vorig jaar aan om, met het oog op het garanderen van de veiligheid van de bezoekers tijdens de Gentse Feesten, een brief te richten aan het Directoraat Generaal der Luchtvaart met de vraag om geen dronevluchten boven het grondgebied van onze stad toe te laten tijdens de Gentse Feesten.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Kreeg deze brief positief gevolg en werden dronevluchten boven het grondgebied van onze stad effectief verboden tijdens de Gentse Feesten?
  • Zo ja, is dit ook voor komende editie van de Gentse Feesten het geval?
  • Zo nee, wat was hiervoor de reden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het gebruik van RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), in de volksmond gekend als "drones", is streng gereglementeerd.

Het antwoord van het Directoraat Generaal der Luchtvaart is duidelijk.

DGLV stelt dat het professioneel gebruik van een onbemand luchtvaartuig buiten de erkende modelluchtvaartterreinen onderworpen is aan een specifieke toelating van DGLV.

Deze toelating wordt momenteel alleen afgeleverd voor testvluchten, demonstratievluchten, vluchten met een wetenschappelijk doel en trainingsvluchten. Ook in die gevallen kan de burgemeester wél nog steeds negatief adviseren voor het gebruik van zijn grondgebied in het kader van de openbare orde en veiligheid. Vluchten met een commercieel of een recratief doeleinde zijn uitgesloten. Aangezien commercieel gebruik betekent dat er aan luchtarbeid wordt gedaan, kan hiervoor nog geen vergunning worden afgeleverd omdat aan de voorwaarden voor vergunning van luchtarbeid nog niet kan worden voldaan. Men dient hiervoor een certificaat van luchtwaardigheid te hebben en dit is nog voor geen enkel toestel afgeleverd bij gebrek aan specifieke eisen/normen.

Overheidsdiensten en Politiediensten kunnen zelf onbemande luchtvaartuigen inzetten indien zij beschikken over een vergunning voor overheidsopdrachten van algemeen belang.

Wanneer men niet beschikt over een vergunning van DGLV kan het toestel door de Politiediensten in beslag worden genomen.

Een ontwerp van koninklijk besluit is ondertussen al enige tijd in ontwikkeling. Deze nieuwe wetgeving is voorzien in voege te treden in het najaar 2015.

Het DGLV zal dus geen toelating geven voor het vliegen met drones boven massa-evenementen zoals de Gentse Feesten.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.