›› Home ›› Gent

Uitbreiding terreinen SKV Oostakker

25 juni 2015

In de beleidsnota “Gedeeld Gents Burgeschap” staat onder de noemer “Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van toegankelijke sportinfrastructuur” de noodzakelijk uitbreiding van terreinen voor SKV Oostakker. De club is ook voor komend seizoen genoodzaakt een inschrijvingsstop in te lassen en geen nieuwe spelers meer te aanvaarden.

Momenteel staan hierdoor al zo’n 35 spelers op de wachtlijst.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Welke stappen werden nog gezet voor de uitbreiding van de terreinen van SKV Oostakker?
  • In welke timing is voorzien voor de concrete uitvoering?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In de gemeenteraad van april 2015 werd het in erfpacht nemen van 2 percelen goedgekeurd, met als doel de terreinen van SKV uit te breiden. De totale oppervlakte bedraagt ruim 25.00 m². De Congregatie der Broeders van Liefde van Onze Lieve Vrouw van Lourdes verleent het gebruik van deze terreinen voor een periode van 27 jaar. Gezien één van de percelen bebost is, wordt voor de aanleg van de sportterreinen in 2 fases gewerkt.

De eerste fase houdt in dat perceel 2 volledig genivelleerd en ingezaaid wordt als voorlopig sportterrein. Dit werd uitgevoerd in mei 2015. De Sportdienst zal nog het nodige doen om te voorzien in een ballenvanger en vanaf volgend seizoen kunnen trainingen en wedstrijden doorgaan op een voetbalterrein met afmetingen 50m/40m. Jeugdploegen tot en met U13 kunnen hier gebruik van maken.

Fase 2 houdt het ontwerp en de aanleg in van een volwaardig voetbalterrein. Fase 2 kan pas starten na overleg met ANB (Agentschap Natuur en Bos). Een klein deel van de aangelegde bos zal gerooid en gecompenseerd moeten worden op dezelfde site. De uitbreiding van het terrein 50m op 40m naar een terrein van 100m op 55m is pas voorzien in 2016.

Het ontwerp zal ook moeten rekening houden met de ligging naast de R4. Er zal moeten voorzien worden in voldende hoge ballenvangers.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.