›› Home ›› Gent

Onderhoud grachten Noordhoutstraat

22 juni 2015

Na de aanleg van de, voor de bewoners, omstreden grachten in de Noordhoutstraat in Drongen werd aangekondigd dat de frequentie van het onderhoud zou beperkt worden tot enkele onderhoudsbeurten per jaar, behoudens het voorkomen van specifieke proberen die bijkomende interventies zouden vereisen.

Bewoners signaleren echter dat het onderhoud van de grachten tekortschiet, wat resulteert in verwilderde grachten die ongedierte aantrekken.

  • Wat is de effectieve onderhoudsfrequentie van de grachten in de Noordhoutstraat?
  • Werd deze al geëvalueerd? Zo ja, wat waren de resultaten hiervan?
  • Welke maatregelen zal u nemen om aan de verzuchtingen van de bewoners tegemoet te komen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Noordhoutstraat valt onder het bermbeheerplan van de stad. Hierin wordt de Noordhoutstraat opgedeeld in drie zones met telkens een ander beheer:

  • deel tussen de Zombeekstraat en de Blauwpoortstraat
  • deel zijstraat tussen huisnummers 118 en 128
  • deel tussen de Zombeekstraat en de Kloosterstraat

De Noordhoutstraat wordt jaarlijks gemaaid met een of twee maaibeurten: deel 1 in juli, deel 2 in september en deel 3 in juli en oktober. Dit betekent dat de berm en de talud langs beide kanten van de gracht worden gemaaid met afvoer van het maaisel. Op die manier wordt een natuurvriendelijk beheer toegepast dat afgestemd is op de aanwezige en toekomstige ecologische waarden. De vegetatie die eventueel opschiet in de gracht zelf wordt niet gemaaid in opdracht van de Groendienst. Dat beheer valt onder de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.