›› Home ›› Gent

Overlast Sint-Laurentiuspark

19 mei 2015

Bewoners van Oostakker signaleren aanhoudende overlast in het Sint-Laurentiuspark. Naast het sluikstortprobleem belandde daar recent ook een picknicktafel en afvalcontainer in de vijver. In de buurt werd een tuinbank halverwege de straat gezet, etc.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van de problematiek die wordt gesignaleerd door de bewoners?
  • Werd door de politie een verhoging van klachten en/of vandalisme vastgesteld?
  • Zo ja, welke maatregelen werden of zullen worden ondernomen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Uit het overzicht van de vastgestelde feiten voor het volledige jaar 2014 en de maanden januari tot heden in 2015, voor de straten rondom het Sint-Laurentiuspark en het park zelf blijkt geen significante stijging van het aantal feiten.

Feiten in het park worden geregistreerd onder Sint-Laurentiuslaan.

  2014 2015 Totaal
Sint-Laurentiuslaan 12 4 16
Totaal 79 33 112


De top 3 van type feiten zijn:

  1. Winkeldiefstal, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden, door een klant ten nadele van een winkelier (11 feiten van de 112).
  2. Diefstal, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden (Gewone diefstal) (9 feiten van de 112).
  3. Familiale twist, onenigheid (7 feiten van de 112).


Wat betreft de punctueel aangehaalde zaken kan ik u het volgende meedelen

Het Sint-Laurentiuspark:

De feiten van vandalisme werden via mail aan de buurtinspecteur gemeld. Deze nam contact op met de bewoonster . Er waren geen concrete aanwijzingen naar daders. Er werd proces-verbaal opgemaakt en de nodige stappen werden genomen om de situatie te normaliseren. Verder kwamen op het commissariaat geen bijkomende klachten binnen.

Ondertussen werd de picknickbank uit het water gehaald en de afvalcontainer werd teruggeplaatst. De medewerkers van de Groendienst komen wekelijks in het Sint-Laurentiuspark om het vuil op te kuisen, net zoals in vele andere parken. Ze kregen nog geen signalen over meer vandalisme en vuil. De afvalkorven in het Sint-Laurentiuspark worden wekelijks leeggemaakt door IVAGO. Vandaag wordt de lediging van de korven strikter opgevolgd dan in het verleden. Wanneer een ploeg haar ronde niet volledig afgewerkt krijgt (bv. Door overlast op sommige andere locaties) wordt dit ingepland om nog dezelfde week op te lossen. Zo slagen we erin om de voorziene ledigingsfrequenties na te leven. Zo kreeg de ploeg onder meer ondersteuning op 19/5.

Overlast van jongeren in het Sint-Laurentiuspark:

Het park is een ontmoetingsplaats voor jongeren, vaak in de late avond. Met de dagen die langer worden en de zomer op komst frequenteren deze jongeren daar meer dan in de donkere wintermaanden. Het park ligt tevens in de nabijheid van het OCO (Cultureel Centrum) waar regelmatig jongerenactiviteiten worden georganiseerd.

De situatie wordt van nabij opgevolgd vanuit het commissariaat Oostakker. Bewoners die de politie bijkomende informatie kunnen verschaffen kunnen steeds contact opnemen met de antenne Oostakker via comoo@politie.gent.be, ze worden dan snel terug gecontacteerd door de buurtinspecteur. De omgeving van het Sint-Laurentiuspark wordt als aandachtspunt opgenomen door het wijkzorgteam van het commissariaat Sint-Amandsberg en tijdens acties en patrouilles in de nachtelijke uren.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.