›› Home ›› Opinie

Meer ambitie voor onze culturele sector

2 augustus 2018

Cultuur verbindt en is voor mij dé manier om verschillen en polarisering in een stad te overstijgen en mensen samen te brengen. Dat gaat van de lokale carnavalsvereniging tot de opera, van onze bibliotheek tot het jeugdtheater. Als adjunct-kabinetschef voor de minister van Cultuur werk ik al jaren erg nauw samen met de Vlaamse en Gentse cultuursector. Ik leerde er dat Gent als stad meer ambitie nodig heeft voor haar cultuursector. Daarom hebben we integraal programma gemaakt dat onze verenigingen en cultuurhuizen de ruimte geeft om creatief te zijn en de middelen en infrastructuur om ook internationaal te kunnen stralen. 

CULTUUR

Gent profileert zich al jaren stad van kennis en cultuur, toegankelijk voor iedereen. Onze stad biedt het grootste en rijkste cultuuraanbod in Vlaanderen, met concerten, theatergezelschappen, musea en monumenten van wereldklasse, maar tegelijk ook met de typisch Gentse tegendraadse twist, die overigens ook zorgt voor een sterke bottom-up-werking en een aparte undergroundcultuur. Ook op het vlak van cultuurparticipatie en amateurkunsten scoort Gent bijzonder goed.

Die sterke traditie van opbouw van onderuit en experimenteren heeft ook een nadeel: er bestaat in Gent geen echt centraal cultuurcentrum. Onze culturele infrastructuur is een web van kleine en grote podia en creatieplekken, wat er voor zorgt dat er vaak onvoldoende ruimte is voor productie en presentatie. We willen dit creatieve web dan ook aanvullen met een grote scène, die tegelijk dienstdoet als baken voor cultuurmakers én creatieve ondernemers. Het is precies de synergie tussen kunstenaars en creatieve ondernemers die Gent tot een unieke broedplaats maakt.

Tegelijk willen we de samenhang in het web van presentatie- en creatieplekken versterken, door een beheersstructuur voor de culturele en creatieve infrastructuur op poten te zetten, zoals in het verleden ook is gebeurd voor de sportinfrastructuur. Cultuurproducenten moeten bezig zijn met hun product, niet met hun gebouwen. De eerste stap hierin is het openstellen van het Operagebouw voor andere Gentse spelers, weliswaar na een grondige restauratie, waarvoor de Stad Gent, de Vlaamse Gemeenschap en private partners zullen moeten samenwerken.

Ook in de wijken en deelgemeenten is nood aan kleinschalige infrastructuur voor creatie en presentatie. In samenwerking met organisaties als Nucleo en Timelab wordt bekeken hoe leegstaande (handels)panden kunnen gebruikt worden als atelier of repetitieruimte, specifiek gericht op lokale amateurgezelschappen. Eigenaars die hierin meestappen, kunnen genieten van een vrijstelling van de leegstandsbelasting.

Cultuur moet meer dan ooit verbonden zijn met de samenleving. Daarom zetten we volop in op transversale projecten, in samenwerking met onderwijs, media, sport en welzijn.

Ook de culturele spelers kunnen een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om Gent klimaatneutraal te maken. Via initiatieven als Green Track en met middelen van het FoCI, in cofinanciering met de Stad Gent, kunnen tastbare resultaten worden geboekt op korte termijn, en worden bezoekers tegelijkertijd bewust gemaakt rond energiebesparing.

De bestaande subsidiestromen worden integraal herbekeken, waarbij er aandacht gaat naar zowel (inter)nationale spelers, amateurs als individuele kunstenaars. Investeren in infrastructuur krijgt prioriteit, en de dubbele financiering (door Vlaanderen én de Stad Gent) wordt in overleg met de Vlaamse Gemeenschap herbekeken in functie van de kerntaken van elke overheid. Ook de tax shelter voor de podiumkunsten kan zorgen voor extra financiering zonder opnieuw naar de (lokale) subsidiepot te grijpen. Naast de realisatie van de uitbreiding van het Designmuseum die momenteel in de steigers staat, gaat bijzondere aandacht naar de uitbouw van het Kunstenkwartier, door de afwerking van de Bijlokesite, de realisatie van het Museumplein en de stapsgewijze vernieuwing van de gebouwen in het Citadelpark (ICC, Floraliënhal, Kuipke en SMAK).

Cultuur is niet louter bestemd voor een klein geïnteresseerd en geëngageerd publiek. De evolutie in de bevolkingssamenstelling is momenteel niet terug te vinden in onze zalen, noch op het podium, noch bij het publiek. We wekken culturele interesse al op jonge leeftijd op, door samenwerking met onderwijs en het ondersteunen van kinder- en jeugdtheater. De Uitpas wordt verder gepromoot, en we sluiten aan bij het nieuwe Vlaamse initiatief rond de Museumpas. We organiseren een Last Minute Ticket Booth waarbij lege plaatsen aangeboden worden aan gereduceerd tarief.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.